Hakkımızda

Biyoplastik Ar-Ge ekibi tarafında bakteriyel biyoplastik çalışmalarına 2009 yılında başlanmıştır. Üniversite bünyesinde bakteriyel biyoplastikle ilgili lisansüstü tez çalışmaları yapılmış ve biyoplastik üretim süreçleriyle ilgili 2013 yılında patent başvurusu gerçekleştirilmiştir.

Üniversitede geliştirilen bilginin sanayiye entegrasyonu amacıyla 2013 yılında başlayan üniversite-sanayi işbirliği görüşmeleri, 2015 yılında ilgili fon kaynaklarından destek almıştır. Bu destekler kapsamında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde plastik endüstrisi alanında faaliyet gösteren Boyplast A.Ş.’nin üretim alanında Ar-Ge ve pilot üretim tesisi kurulmuş, medikal saflıkta biyoplastik hammaddesi ve biyoplastik içeren yeni formülasyonlar geliştirilmiştir.

Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında geliştirilen ürünlerin ticarileştirilmesi süreçlerinin yönetimi için 2018 yılında yeni bir organizasyonel yapı oluşturulma yoluna gidilmiş olup ve bu kapsamda kurulan Innovaplast markası altında biyoplastiklerin Ar-Ge ve üretim süreçleri devam ettirilmektedir.

Innovaplast, sahip olduğu yeterlilikler sayesinde farklı sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklerde biyoplastik ürünler geliştirebilmektedir. Ayrıca geliştirilen ürün gruplarının endüstriyel ölçekte üretimi ve kalite kontrol süreçlerini de yönetebilmektedir.


Vizyon

  • Sektörün ihtiyacı olan en nitelikli ve yüksek verimli biyoplastik hammaddesini geliştirmek
  • Sürdürülebilir Ar-Ge politikası ve innovasyon odaklı bir yaklaşımla değişen talep ve gelişen teknolojik imkanları takip ederek daima daha iyiye ulaşmak,
  • Petrol tabanlı plastiklerin kullanıldığı sektörler için alternatif, çevre dostu ve yeni nesil biyoplastik ürünler geliştirmek,
  • Temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak, Innovaplast’ın temel vizyonunu oluşturmaktadır.

Misyon

Innovaplast,

  • İnsan sağlığını önceleyen ve çevre dostu üretim politikalarıyla dünyanın biyoplastik ihtiyacının önemli bir kısmının sağlayıcısı olmak,
  • İlgili tüm sektörlerde petrol türevi plastikleri, biyoplastikle ikame ederek her geçen gün büyüyen plastik atık sorunu çözümüne katkı sağlamak

hedefleriyle çalışmalarını sürdürmektedir.


Laboratuar

Sayfa yapım aşamasındadır.


Eskişehir Web Tasarım